Instrukcja do..while

powrót

Konstrukcja pętli do..while jest podobna do pętli while. Instrukcja ta wykonuje się tak długo, jak długo prawdziwy będzie warunek (warunki). Różnica jest taka, że ta pętla zawsze wykona się co najmniej raz, ponieważ warunek jest sprawdzany po wykonaniu instrukcji należących do bloku do..while.

Konstrukcja pętli do..while

do{

//instrukcje powtarzane przez pętlę

}while(warunki);

 

Przykład. Napisz program, który pobiera liczby rzeczywiste tak długo, jak długo są one dodatnie, oraz wyznacza ich sumę.

Rozwiązanie

#include <cstdlib>
#include <iostream>


using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
float liczba, suma = 0;
do{

cout<<"Podaj liczbę: ";
cin>>liczba;

if(liczba>0)

suma+=liczba;

 

}while(liczba>0); //pętla się wykonuje, dopóki zmienna "liczba" będzie miała dodatnią wartość

cout<<"Suma podanych liczb wynosi "<<suma<<"."<<endl;

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}