Programowanie i algorytmy

Silnia z liczby n

Zad. 1. Napisz program, który wyznaczy silnię.

Rozwiązanie

Zamiana na duże litery

Zad. 2. Napisz program, zamieni wszystkie małe litery na duże. 

Rozwiązanie

Kolejne potęgi liczby 2

Zad. 3. Napisz program, który wyświetli n kolejnych potęg naturalnych liczby 2.

Rozwiązanie

Po raz trzeci

Zad. 4. Napisz program, który przepisze liczby z wejścia na wyjście do momentu pojawienia się liczby 2 po raz trzeci.

Rozwiązanie

Średnia arytmetyczna

Zad. 5. Napisz program, który dla ciągu n liczb podawanych z klawiatury wyznaczy średnią arytmetyczną tych liczb:

  • zrealizuj to zadanie za pomocą pętli for
  • zrealizuj to zadanie z wykorzystaniem pętli while

Rozwiązanie