Programowanie i algorytmy

Metoda wyznaczników

Zad 1. Napisz program, który rozwiąże układ równań z dwiema niewiadomymi metodą wyznaczników.

Rozwiązanie

Pierwiastki równania kwadratowego

Zad. 2. Napisz program, który wyznaczy pierwiastki równania kwadratowego. W przypadku, gdy tych pierwiastków nie ma program powinien wyświetlić komunikat: "Brak pierwiastków".

Rozwiązanie

Rok przestępny

Zad. 3. Napisz program, który po pobraniu pełnego roku określi, czy dany rok jest przestępny.

Rozwiązanie

Wartość bezwzględna z liczby

Zad. 4. Napisz pogram, który obliczy wartość bezwzględną z liczby rzeczywistej.

Rozwiązanie