Programowanie i algorytmy

Funkcja liniowa

Zad. 1. Napisz program, który realizuje następujące zadanie:

Rozważmy funkcję liniową y = ax + b i następujące opcje:

1 - program wylicza miejsce zerowe funkcji liniowej

2 - program określa monotoniczność funkcji liniowej

3 - program określa dziedzinę i zbiór wartości funkcji liniowej

4 - program podaje wartości dodatnie i ujemne funkcji liniowej

5 - program podaje punkt przecięcia się z osią Y

6 - program wylicza argument dla danej wartości

7 - program wylicza wartość dla danego argumentu

Rozwiązanie

Symetria

Zad. 2. Napisz program, który określi, czy podana duża litera (tylko angielskie litery), posiada:

  • tylko oś symetrii
  • tylko środek symetrii
  • jest figurą osiowo i środkowo symetryczną

Rozwiązanie