Programowanie i algorytmy

MySql - komendy

Komendy dla serwera MySql

Czynności, które uruchomią MySql z konsoli pod systemem Windows 7

 1. Uruchomienie serwera WAMP
 2. Start->Uruchom->cmd
 3. W konsoli wpisz cd c:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\ [w zależności od wersji]
 4. Następnie mysql -u root -p [hasło jeśli jest ustawione lub bez parametru -p]
 5. Aby się wylogować wpisujemy 'exit'

Od tej pory będziemy wpisywać komendy z wiersza poleceń.

Uwaga! Po każdej komendzie stawiamy średnik.

Zmiana hasła użytkownik:

update mysql.user set password = password('nowe hasło') where user = 'root';


Zastosowanie hasła:

flush privileges;

Od tego momentu przy kolejnym logowaniu po podaniu użytkownika podajemy aktualne jego hasło

Operacje na bazie danych

Wyświetlenie baz danych:

show databases;

Utworzenie nowej bazy danych

create database [nazwa bazy];


Usunięcie bazy danych:

drop database [nazwa bazy];


Wybranie bazy danych:

use [baza danych];

Operacje na tabelach


Wyświetlenie tabel danej bazy danych:

show tables;


Wyświetlenie szczegółowych danych tabeli:

describe [nazwa tabeli];

 

 1. Tworzenie tabeli
 2. Modyfikowanie tabeli
 3. Dodawanie rekordu w tabeli
 4. Usuwanie rekordu w tabeli
 5. Tworzenie klucza podstawowego
 6. Tworzenie klucza obcego