Programowanie i algorytmy

Studenci i ich oceny

Zad. 1. Napisz program, który będzie symulował klasę studentów z ich ocenami. Program powinien wczytać pięciu studentów o następujących właściwościach:

  • imię studenta
  • ocena z j. polskiego, matematyki, informatyki oraz biologii

a następnie odpowiadał na pytania o ocenę z danego przedmiotu podając najpierw numer studenta a następnie numer przedmiotu.

Rozwiązanie

Sortowanie leksykograficzne

Zad. 3. Napisz program, który posortuje dane z zadania 2 najpierw według nazwisk studentów (leksykograficznie), a następnie według średniej ocen (malejąco). Wykorzystaj dostępne funkcje z biblioteki algorithm.

Rozwiązanie

Sortowanie struktur

Zad. 2. Napisz program, który posortuje tablicę struktur przechowujących nazwisko studenta oraz jego średnią według średnich (od najwyższej do najniższej). Do sortowania wykorzystaj funkcję sort z biblioteki algorithm.

Rozwiązanie