Programowanie i algorytmy

Liczby parzyste i nieparzyste

Zadanie 1. Napisz program, który wypełni tablicę 10-elementową liczbami losowymi naturalnymi z zakresu [0..99].

Rozwiązanie

Najdłuższy spójny ciąg rosnący

Zadanie 2. Napisz program, który wypisze najdłuższy spójny rosnący ciąg liczb całkowitych. Jeśli takich ciągów jest kilka, program powinien wypisać pierwszy.

Rozwiązanie

Zliczanie liter

Zadanie 3. Napisz program, który zliczy ilość wystąpień każdej z liter w zdaniu. Wypisz tylko te, które wystąpiły co najmniej raz.

Rozwiązanie

Dodawanie macierzy

Zadanie 4. Napisz program, który doda do siebie dwie macierze o wymiarach 2 x 3.

Rozwiązanie

Palindrom tekstowy

Zadanie 5. Napisz program, który określi czy wczytany ciąg jest palindromem tekstowym.

Rozwiązanie