Programowanie i algorytmy

Zamiana wartości dwóch zmiennych

Zad. 1. Napisz program, który wykona zamianę wartości zmiennych typu całkowitego:

  • z wykorzystaniem zmiennej pomocniczej
  • bez zmiennej pomocniczej

 

Rozwiązanie

Rzutowanie

Zad. 2. Napisz program, który dla podanej liczby rzeczywistej określi jej część całkowitą i ułamkową. Wykorzystaj w tym celu rzutowanie typów w C++.

Rozwiązanie

Kula

Zad 3. Napisz program, który dla dowolnej liczby rzeczywistej dodatniej obliczy pole sfery oraz objętość tej kuli. Wynik zapisz w czytelnej postaci.

Rozwiązanie

Ułamek niewłaściwy na zwykły

Zad. 4. Napisz program, który zamieni ułamek niewłaściwy na mieszany.

Rozwiązanie

Odległość między punktami

Zad. 5. Napisz program, który po podaniu współrzędnych dwóch punktów obliczy odległość między nimi.

Rozwiązanie