PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Która to litera w alfabecie


Zadanie

Napisz program, który wypisze numer pozycji w alfabecie podanej na wejściu dużej (małej) litery .

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu jeden znak będący dużą (małą) literą języka łacińskiego (bez polskich znaków).

Wyjście

Jedna liczba określająca, którą literą w alfabecie jest podana na wejściu.


Przykład

Wejście
C
Wyjście
3