PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Liczby z przedziału


Zadanie

Napisz program, który wypisze wszystkie całkowite liczby z przedziału [a., b]..

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu dwie liczby całkowite takie że -1000 ≤ a ≤ b ≤ 1000.

Wyjście

Jeden wiersz, w którym wypisane są w kolejności występowania liczby całkowite.


Przykład

Wejście
-2 4
Wyjście
-2 -1 0 1 2 3 4