PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Liczby z przedziału rekurencyjnie


Zadanie

Napisz program, który wypisze rekurencyjnie wszystkie parzyste liczby z przedziału [a..b] w porządku malejącym.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu dwie liczby całkowite a i b reprezentujące przedział (-1000 ≤ a ≤ b ≤ 1000)

Wyjście

W jednym wierszu wypisane liczby parzyste z przedziału [a..b] w porządku malejącym.


Przykład

Wejście
1 8
Wyjście
8 6 4 2