PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Maksymalna z trzech liczb.


Zadanie

Napisz program, który wyznaczy największą wartość z trzech podanych .

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu trzy niewielkie liczby całkowite.

Wyjście

Jedna liczba będąca maksymalną z trzech podanych.


Przykład

Wejście
5 3 11
Wyjście
11