PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Wypisz n kolejnych liczb parzystych począwszy od liczby 2


Zadanie

Napisz program, który wypisze n kolejnych liczb parzystych począwszy od liczby 2

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu jedna liczba naturalna n nie większa niż milion.

Wyjście

Jeden wiersz, w którym wypisane jest n kolejnych liczb parzystych począwszy od liczby dwa.


Przykład

Wejście
4
Wyjście
2 4 6 8