PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Najmniejsza liczba z czterech podanych


Zadanie

Napisz program, który wyznaczy najmniejszą wartość z czterech podanych .

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu cztery niewielkie liczby całkowite.

Wyjście

Jedna liczba będąca najmniejszą z czterech podanych.


Przykład

Wejście
5 3 11 12
Wyjście
3