PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Pierwiastek kwadratowy i sześcienny z liczby rzeczywistej


Zadanie

Napisz program, który wyznaczy pierwiastek kwadratowy i sześcienny z liczby rzeczywistej. Zadbaj o interakcję aplikacji z użytkownikiem .

Wejście

Jedna niewielka liczba rzeczywista.

Wyjście

Tekst zachęcający do podania przez użytkownika jednej liczby oraz wynik wypisany pełnym zdaniem, przedstawiający pierwiastek kwadratowy oraz sześcienny.


Przykład

Wejście/wyjście
Podaj jedną liczbę rzeczywistą: 10.24
Pierwiastek kwadratowy z liczby 10.24 wynosi 3.2,
pierwiastek sześcienny z liczby 10.24 wynosi 2.17153.