PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Średnia arytmetyczna dwóch liczb


Zadanie

Napisz program, który wyznaczy średnią arytmetyczną dwóch liczb całkowitych.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu dwie liczby niewielkie liczby całkowite.

Wyjście

Jedna liczba będąca średnią arytmetyczną liczb podanych na wejściu.


Przykład

Wejście
1 2
Wyjście
1.5