PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Wypisanie wszystkich liter w alfabecie


Zadanie

Napisz program, który wypisze wszystkie małe i duże litery z alfabetu.

Wejście

brak

Wyjście

Dwa wiersze. W pierwszym małe litery alfabetu łacińskiego, w drugim duże litery języka łacińskiego (bez polskich znaków).


Przykład

Wejście
brak
Wyjście
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z