Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Znajdowanie lidera w zbiorze


powrót

Lider to taka wartość w zbiorze $$n$$ elementów, która powtarza się więcej niż $$n\ div\ 2$$ razy. Jeśli istnieje taka wartość, to jest ona tylko jedna. Prześledźmy przykłady:

ciąg liczb

$$1, 3, 4, 3, 2 ,1 ,1$$

nie posiada lidera, ponieważ żadna z liczb nie wystąpiła co najmniej $$7\ div\ 2 + 1 = 4$$ razy.

Ciąg

$$1, 2, 2, 3, 3 , 3, 3, 2$$

także nie posiada lidera, natomiast dla  liczb

$$1, 2, 2, 3, 3 , 3, 3, 2, 3$$

liderem jest liczba $$3$$.

Strategia jest następująca. Przeszukujemy liniowo kolejne elementy i w danym etapie dwa różne elementy zbioru wykreślamy - tak jak by ich nie było. Jeśli lider występuje w zbiorze, to jego "pozycja" w otrzymanym podzbiorze się nie zmieni. Przeanalizujmy następujący przykład:

$$1, 2, 1, 3, 3 , 3, 3, 2, 3$$

lider w zbiorze

i pozostał na zbiór, w którym nadal mamy lidera:

$$1, 3, 3 , 3, 3, 2, 3$$

Redukując w ten sposób elementy dochodzimy do sytuacji, gdy pozostanie element, który jest kandydatem na lidera. Musimy teraz tylko liniowo zliczyć i sprawdzić, czy dana wartość występuje więcej niż $$n\ div\ 2$$ razy.

Warto podkreślić, że znaleziony element nie musi być liderem. Prześledźmy przykład, w którym nie ma lidera:

$$2, 3, 1, 1, 1, 4$$

Po wykreśleniu dwóch początkowych wyrazów pozostaje podzbiór

$$1, 1, 1, 4$$,

w którym jest lider.

W programie przedstawionym poniżej ważną rolę odgrywa zmienna $$dopary$$. Odpowiedzialna jest ona za kontrolowanie wykreślania dwóch elementów o różnych wartościach. Jeśli wykreślimy wszystkie elementy, oznacza to, że żadna wartość nie spełnia oczekiwań. Przeanalizujmy przypadek:

lider

W przypadku znalezienia liczby różnej od aktualnego lidera, wykreślamy ją zmniejszając wartość zmiennej $$dopary$$. Gdy znajdziemy taką samą, wartość zmiennej inkrementujemy. Jeśli $$dopary$$ będzie liczbą większą od zera, oznacza to, że zmienna $$lider$$ przechowuje potencjalnego lidera zbioru.

Rozwiązanie w C++:

//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
using namespace std;

int szukaj_lidera(int tab[],int n)
{
	int lider = tab[0], do_pary = 1;

	//wykreślanie par o różnych wartościach
	for(int i=1;i<n;i++)
  if(do_pary > 0)
		if(tab[i]==lider) 
			++do_pary; 
		else
			--do_pary; 
	else
	{
		++do_pary;
		lider = tab[i];
	}
	//koniec wykreślania

	if(do_pary==0)
		return -1; //zwrócenie -1 oznacza, że zbiór nie posiada lidera
	
	int ile = 0; //zmienna zliczająca wystąpieńia potencjalnego lidera
	
	for(int i=0;i<n;i++)  //zliczamy wystąpienia lidera
		if(tab[i]==lider) 
			++ile;
	
	if(ile>n/2) //sprawdzamy, czy potencjalny lider występuje oczekiwaną ilość razy
		return lider;
		
	return -1;
}

int main()
{
	int n, *tab, lider;
	
	cout<<"Ile liczb chcesz wczytać? ";
	cin>>n;
	
	tab = new int [n];
	
	for(int i=0;i<n;i++)
		cin>>tab[i];
	
	lider = szukaj_lidera(tab,n);
	
	if(lider==-1)
		cout<<"Zbiór nie posiada lidera"<<endl;
	else
		cout<<"Liderem zbioru jest "<<lider<<endl;
		
	delete [] tab;  
	
	return 0;
}