Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Całkowanie numeryczne - metoda prostokątów


powrót

jednym ze sposobów wyznaczenia pola obszaru ograniczonego wykresem funkcji, osią OX oraz dwiema prostymi równoległymi do osi OY jest podzielenie tego obszaru na prostokąty:

metoda prostokątówW naszym przykładzie podzielmy dany obszar na trzy prostokąty, które będą przecinać się z wykresem funkcji dokładnie po środku każdego boku. Oczywiście im większa liczba takich prostokątów tym wyznaczone pole jest dokładniejsze.

metoda prostokątów

Wzór na pole prostokąta jest wszystkim znany:

$$P=x\cdot y$$

Długość jednego z boków wyznaczymy ze wzoru:

$$x=\frac{b-a}{n}$$

gdzie, $$n$$ to liczba prostokątów na jakie dzielimy szukane pole, natomiast $$b$$ i $$a$$ to proste, które ograniczają zadany obszar $$a<b$$.

Drugi bok wyznaczymy wyliczając wartość funkcji w środku boku prostokąta:

$$y=|f(srodek_{i})|$$

Środek pierwszego boku wyznaczymy ze wzoru:

$$srodek=a+\frac{b-a}{2n}$$

Każdy następny będziemy wyznaczać zwiększając poprzedni o długość boku $$x$$. 

metoda prostokątów

Ostatecznie sumujemy pola wszystkich prostokątów otrzymując przybliżone pole zakreślanego obszaru:

$$P=x\cdot |f(srodek)|+x\cdot |f(srodek+x)|+x\cdot |f(srodek+2x)|+\cdots +x\cdot |f(srodek+(n-1)\cdot x)|=$$

$$x\cdot (|f(srodek|+|f(srodek+x|+|f(srodek+2x|+\cdots |f(srodek+(n-1)\cdot x)|$$

metoda prostokątów

Rozwiazanie w C++:

//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
 
double f(double x)
{
    //funkcja zawsze przyjmuje wartosci dodatnie
    //więc można pominąć wartosć bezwzględną
    return x*x+x+2;
}
 
double Pole(int a, int b, int n)
{
 double x = (b-a)/(double)n; //pierwszy bok - każdy prostokąt ma taki sam
 double S = 0.0; //zmienna będzie przechowywać sumę pól trapezów
 double srodek = a+(b-a)/(2.0*n); //środek pierwszego boku
 
 for(int i=0;i<n;i++)
 {
   S+=f(srodek); //obliczenie wysokości prostokąta
   srodek+=x; //przejście do następnego środka  
 }
 return S*x;
}
 
int main()
{
 int a, b, n;
 cout<<"Podaj przedział [a, b]\na = ";
 cin>>a;
 cout<<"b = ";
 cin>>b;
 cout<<"Podaj liczbę trapezów: ";
 cin>>n;
 
 if(!(a<b))
  cout<<"To nie jest przedział!";
 else
  cout<<"Pole figury wynosi: "<<fixed<<setprecision(2)<<Pole(a, b, n); 

 return 0;
}