Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Pozycyjne reprezentacje liczb


powrót

Problem zamiany liczby dziesiętnej na binarną został omówiony w tym miejscu.

W tym artykule omówimy zamianę z systemu dziesiętnego na dowolny system o podstawie p, gdzie

$$p\ \in\ \{2, 3, ..., 15, 16\}$$

Rozwiązanie zagadnienia jest analogiczne do zamiany z systemu dziesiętnego na binarny. Liczbę w systemie dziesiętnym skracamy, dzieląc przez podstawę p do momentu uzyskania wartości 0. Po prawej stronie wypisujemy reszty z dzielenia przez p. Rozwiązaniem będzie spisanie wartości znajdujących się po lewej stronie w odwrotnej kolejności.

Przeanalizujmy kilka przypadków:

zamieńmy liczbę 100 na system trójkowy:

systemy pozycyjne

Następnie spisujemy wynik od końca i otrzymujemy:

$$100=(10201)_3$$

Przedstawmy teraz liczbę 1201 w systemie szesnastkowym:

systemy pozycyjne

Wynik spisujemy od końca i otrzymujemy:

$$1201 = (4B1)_{16}$$

Problem rozwiążemy rekurencyjnie.

Dane wejściowe

Dwie liczby:$$n\ \in\ N$$, oraz $$p \epsilon \{2,\ 3,\ ...,\ 16\}$$.

Dane wyjściowe

Liczba n zapisana w systemie o podstawie p.

Rozwiązanie w C++:

#include<iostream>
using namespace std;

void zamiana(long long n, int p)
{
   if(n>0)
   {
      zamiana(n/p,p);
      if(n%p>9)
//dla systemów o podstawie większej niż 9 cyfry są literami
           switch(n%p) 
           {
                case 10:
                   cout<<"A";
                   break;
                case 11:
                   cout<<"B";
                   break;
                case 12:
                   cout<<"C";
                   break;
                case 13:
                   cout<<"D";
                   break;
                case 14:
                   cout<<"E";
                   break;
                case 15:
                   cout<<"F";
                   break;
           }
      else
        cout<<n%p;
   }
}

int main()
{
  int p;
  long long n;
  
  cout<<"Podaj liczbę i podstawę systemu: ";
  cin>>n>>p;
  
  cout<<"Liczba "<<n<<" w systemie "<<p<<": ";
  
  if(n==0)
    cout<<0;
  else
    zamiana(n,p);

  return 0;  
}