Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Sito Eratostenesa


powrót

Sito Eratostenesa jest algorytmem, który szybko znajduje wszystkie liczby pierwsze z przedziału $$[2..n]$$. Inaczej mówiąc, przesiewa z tego zbioru liczby, w taki sposób, że zostają tylko pierwsze.

Algorytm opracował grecki matematyk, filozof, atronom - Eratostenes, który żył w latach ok. 276 r. p.n.e - ok. 194 r. p.n.e.  

Strategia przesiewania liczb jest bardzo prosta. Tworzymy tablicę $$n$$ elementową i wszystkie jej wartości ustawiamy na $$0$$. Następnie rozpoczynamy od pierwszej liczby pierwszej (czyli $$2$$), kierując się do komórki o tym indeksie. Komórkę $$2$$ zostawiamy niezmienioną, natomiast już każdą wielokrotność dwójki ustawiamy na $$1$$, co będzie oznaczać, że nie jest już ona pierwszą (bo przecież dzieli się przez $$2$$). Pokażę to na przykładzie liczb z przedziału $$[2..25]$$

$$2,\ 3,\ \not 4,\ 5,\ \not 6,\ 7,\ \not 8,\ 9,\ \not {10},\ 11,\ \not {12},\ 13,\ \not {14},\ 15,\ $$

$$\not {16},\ 17,\ \not {18},\ 19,\ \not {20},\ 21,\ \not {22},\ 23,\ \not {24},\ 25$$

Teraz przechodzimy do następnej komórki w tablicy, w której wartość jest równa z $$0$$. Będzie to numer $$3$$ - ta komórka nie została oznaczona jako wielokrotność liczby $$2$$, a więc jest ona pierwsza. Teraz każdą wielokrotność tej liczby wykreślamy ustawiając wartości tych komórek na $$1$$:

$$2,\ 3,\ \not 4,\ 5,\ \not 6,\ 7,\ \not 8,\ \not 9,\ \not {10},\ 11,\ \not {12},\ 13,\ \not {14},\ \not{15},\ $$

$$\not {16},\ 17,\ \not {18},\ 19,\ \not {20},\ \not {21},\ \not {22},\ 23,\ \not {24},\ 25$$

W tym kroku nowo wykreślone liczby to: $$9,\ 15$$ oraz $$21$$.

W kolejnym kroku szukamy następnej komórki, której wartość jest równa $$0$$. Jest nią liczba $$5$$. Powtarzamy czynność wykreślając wielokrotności tej liczby (nowo wykreślona liczba to $$25$$). Dalej nie musimy już wykreślać, ponieważ doszliśmy do liczby $$\leq \sqrt {n}$$. Uzasadnienie znajduje się w tym miejscu.

W ostateczności otrzymujemy:

$$2,\ 3,\ \not 4,\ 5,\ \not 6,\ 7,\ \not 8,\ \not 9,\ \not {10},\ 11,\ \not {12},\ 13,\ \not {14},\ \not{15},\ $$

$$\not {16},\ 17,\ \not {18},\ 19,\ \not {20},\ \not {21},\ \not {22},\ 23,\ \not {24},\ \not{25}$$,

a liczby, które nie zostały wykreślone to:

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23$$

a więc same liczby pierwsze.

Zaletą takiego rozwiązania jest na pewno szybkość, natomiast poważną wadą jest ograniczenie pamięci. Musimy zadeklarować tablicę na $$n+1$$ elementów. Można to nieco obejść stosując wykreślanie bitowe, co zaprezentuję w drugim rozwiązaniu.

Prześledźmy przykład, który wypisze wszystkie liczby pierwsze z przedziału $$[2..n]$$.

//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
using namespace std;

void sito(bool *tab, unsigned int n)
{
	for (int i=2; i*i<=n; i++) //przeszukujemy kolejnych kandydatów na pierwsze
  {							//wystarczy sprawdzić do pierwiastka z n
  							// i<=sqrt(n) - podnosząc do kwadratu mamy
  							// i*i <= n
    if(!tab[i])				//jesli liczba jest pierwsza(ma wartosc 0)
		for (int j = i*i ; j<=n; j+=i) //to wykreslamy jej wielokrotnosci
      tab[j] = 1;			//ustawiając wartosć na 1
  }
}

int main()
{
	int n;
	bool *tab;
	
	cout<<"Podaj zakres górny przedziału: ";
	cin>>n;
	
	tab = new bool [n+1];
	
	for(int i=2; i<=n; i++) //zerowanie tablicy
		tab[i] = 0;
	
	sito(tab, n); //przesianie liczb
	
	cout<<"Kolejne liczby pierwsze z przedziału [2.."<<n<<"]: ";
	
	for(int i=2;i<=n;i++)
		if(!tab[i])
			cout<<i<<" ";
	
	delete []tab;

  return 0;
}

Drugie rozwiązanie oparte jest na odwoływaniu się do pojedynczych bitów liczby 32 bitowej. Zaletą jest to, że możemy zwiększyć maksymalny zakres tablicy w stosunku do poprzedniego rozwiązania ośmiokrotnie. Niestety program będzie wykonywał się wolniej z konieczności wykonywania obliczeń na bitach takich jak przesunięcie bitowe, koniunkcję i alternatywę bitową.

//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
using namespace std;
 
void sito(unsigned int *tab, unsigned int n)
{
 	for (int i=2; i*i<=n; i++) 
	{  
  	if(!((tab[i>>5]>>(i&63))&1))     
  	for (int j = i*i ; j<=n; j+=i)
   		tab[j>>5] |= (1<<(j&63)); //ustawienie odpowiedniego bitu na 1
  }
}
 
int main()
{
 	unsigned int n, *tab;
	
 	cout<<"Podaj zakres górny przedziału: ";
 	cin>>n;
 
 	tab = new unsigned int [n/32 + 2]; //typ unsigned int składa się z 32 bitów
 
 	for(int i=0; i<= n/32 + 1; i++) //zerowanie tablicy
		tab[i] = 0;
 
 	sito(tab, n); //przesianie liczb
 
 	cout<<"Kolejne liczby pierwsze z przedziału [2.."<<n<<"]: ";
 
 	for(int i=2;i<=n;i++)      
  	if(!((tab[i>>5]>>(i&63))&1)) 
   		cout<<i<<" ";
 
 	delete [] tab;

  return 0;
}