Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Sortowanie przez wstawianie


powrót

Ten rodzaj sortowania możemy porównać do układania kart pokerzysty. Pierwszą kartę wstawiamy w odpowiednie miejsce przesuwając pozostałe, następną także wstawiamy między odpowiednie karty i tak układamy zestaw kart.

Prześledźmy przykład na następującym ciągu liczb:

$$2,\ 5,\ 3,\ 0,\ 7,\ 1$$

Strategia algorytmu:

 • Rozpoczynamy od drugiego elementu, czyli $$5$$ i porównujemy go z elementami poprzedzającymi - w tym przykładzie poprzedza tylko liczba $$2$$.
 • Jeśli napotkamy liczbę większą, to musimy przesunąć ją o jeden w prawo.
 • Czynność tą powtarzamy do momentu napotkania liczby niemniejszej lub gdy skończą nam się liczby (nie będzie spełniony warunek $$j>=0$$).
 • W następnym kroku wstawiamy naszą liczbę w odpowiednie miejsce i otrzymujemy podzbiór uporządkowany.
 • Powyższe czynności powtarzamy dla reszty wyrazów.

Dla przykładowego ciągu wygląda to następująco:

 • 2 5 3 0 7 1 - liczba $$5$$ pozostaje na swoim miejscu (dwa pierwsze elementy są posortowane)
 • 2 3 5 0 7 1 - liczba  $$3$$ zostaje wstawiona między liczby  $$2$$ i  $$5$$ (trzy pierwsze elementy są posortowane)
 • 0 2 3 5 7 1 - liczba  $$0$$ zostaje wstawiona na początek (cztery pierwsze elementy są posortowane)
 • 2 3 5 7 1 - liczba  $$7$$ pozostaje na swoim miejscu (pięć pierwszych elementów jest posortowanych)
 • 0 1 2 3 5 7 - liczba  $$1$$ zostaje wstawiona między liczby $$0$$ i $$2$$. (otrzymujemy zbiór uporządkowany)

Sortowanie przez wstawianie można zaliczyć do atrakcyjniejszych algorytmów. Chociaż jego złożoność jest rzędu $$O(n^2)$$, a więc nie należy do najszybszych, to algorytm ma swoje zalety:

 • jest stabilny
 • bardzo dobrze zachowuje się w przypadku zbioru posortowanego lub częściowo posortowanego
 • prosty w implementacji
 • dobrze radzi sobie z niedużymi zbiorami

Algorytm najwięcej porównań elementów musi wykonać w przypadku pesymistycznej wersji zbioru danych (elementy posortowane są malejąco):

$$0+1+2+3+...+n-1=\frac{n\cdot (n-1)}{2}$$.

Rozwiązanie w C++:

//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
using namespace std;

void sortowanie_przez_wstawianie(int n, int *tab)
{
   int pom, j;
   for(int i=1; i<n; i++)
   {
       //wstawienie elementu w odpowiednie miejsce
       pom = tab[i]; //ten element będzie wstawiony w odpowiednie miejsce
       j = i-1;
       
       //przesuwanie elementów większych od pom
       while(j>=0 && tab[j]>pom) 
       {
            tab[j+1] = tab[j]; //przesuwanie elementów
            --j;
       }
       tab[j+1] = pom; //wstawienie pom w odpowiednie miejsce
   }   
}

int main()
{
  int n, *tab;
  cout<<"Podaj wielkość zbioru: ";
  cin>>n;
  
  tab = new int [n];
  
  for(int i=0; i<n; i++)
  {
      cout<<"Podaj "<<i+1<<" element: ";
      cin>>tab[i];
  }
  
  cout<<"Elementy przed sortowaniem:\n";
  for(int i=0; i<n; i++)
      cout<<tab[i]<<" ";
  
  sortowanie_przez_wstawianie(n, tab);
  
  cout<<"\nElementy posortowaniem:\n";
  for(int i=0; i<n; i++)
      cout<<tab[i]<<" ";
  
  cin.ignore();
  cin.get();
  return 0;  
}