Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Szyfr przestawieniowy


powrót

Szyfr przestawieniowy charakteryzuje się tym, że w tekście zaszyfrowanym występują wszystkie znaki tekstu szyfrowanego (jawnego), ale są one poprzestawiane według ściśle określonego schematu np.:

Zamiana sąsiadujących liter

Kolejne pary znaków zamieniamy miejscami. Jeśli liczba znaków jest nieparzysta, to ostatnia litera zostaje niezmieniona. Dla przykładu popatrzmy na wyraz lokomotywa:

Tekst jawny:

$$lokomotywa$$

Tekst zaszyfrowany (szyfrogram) 

$$olokomywaw$$

Pierwsze $$o$$ zamieniamy z literą $$l$$, drugie $$o$$ z literą $$k$$, itd.

Żeby odszyfrować szyfrogram należy wykonać ponownie zamianę sąsiadujących liter parami.

 

//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;

void kodowanie(char *napis)
{
	int dl = strlen(napis); //wyznaczenie liczby znaków
	
	for(int i=0; i<dl-1; i+=2) //przesuwamy się o dwa znaki
	//zamiana sąsiadujących znaków
	{
		char pom = napis[i];
		napis[i] = napis[i+1]; //dlatego w pętli i<dl-1
		napis[i+1] = pom;	
	}
}

int main()
{
	char napis[100];
	
	cout<<"Podaj napis do zaszyfrowania: ";
	cin.getline(napis, 100);
	
	cout<<"Przed szyfrowaniem: ";
	cout<<napis<<endl;
	
	//szyfrujemy
	kodowanie(napis);
	
	cout<<"Szyfrogram: ";
	cout<<napis<<endl;
	
	//deszyfrujemy
	kodowanie(napis);
	
	cout<<"Tekst jawny: ";
	cout<<napis<<endl;

	return 0;
}

Przesunięcie spółgłosek o jedno miejsce

Drugim przykładem jest przesunięcie spółgłosek o jedno (kilka miejsc) miejsce w prawo (lewo). Ostatnia spółgłoska po prawej stronie "wskoczy" na miejsce pierwszej od lewej. Samogłoski zostają na swoich miejscach:

Dla słowa lokomotywa szyfrogram będzie wyglądał następująco:

Tekst jawny:

$$lokomotywa$$

Szyfrogram:

$$wolokomyta$$

Aby otrzymać tekst przed zaszyfrowaniem wystarczy przesunąć spółgłoski o jedno miejsce w lewo.

Rozwiązanie zagadnienia szyfrowania jest następujące:

  • pierwszą znalezioną spółgłoskę i jej pozycję zapamiętujemy
  • kolejną spółgłoskę zapamiętujemy a w to miejsce nadpisujemy poprzednią
  • gdy wszystkie spółgłoski będą już przesunięte, należy ostatnią przypisać do pozycji, którą zapamiętalismy w pierwszym kroku

Deszyfrowanie będzie polegało na zastosowaniu powyższych kroków przechodząc wszystkie znaki od prawej do lewej.

Rozwiązanie w C++:

//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;

bool czy_spolgloska(char litera)
{
	//sprawdzamy czy samogłoska - jest ich mniej
	switch(litera)
	{
		case 'a':
		case 'e':
		case 'i':
		case 'o':
		case 'u':
		case 'y':
			return 0;	
	}
	return 1;
}

void kodowanie(char *napis)
{
	int dl = strlen(napis); //wyznaczenie liczby znaków
	
	//należy zapamiętać pozycję pierwszej spółgłoski
	bool f=1;	//czy dana spółgłoska jest pierwsza
	int nr; 	//pozycja pierwszej spółgłoski
	char first;	//przechowujemy spółgłoskę do podmiany
	
	for(int i=0;i<dl;i++)
		{
			if(czy_spolgloska(napis[i]))
			{
				if(f)	//jesli wczytana spółgłoska jest pierwsza
				{		//to ją spamiętujemy
					nr = i;
					first = napis[i];
					f = 0;
				}
				else //podmiana
				{
					char pom = napis[i];
					napis[i] = first;
					first = pom;
				}	
			}
			
		}
		if(!f)
			napis[nr] = first;
}

void dekodowanie(char *napis)
{
	int dl = strlen(napis); //wyznaczenie liczby znaków
	
	//należy zapamiętać pozycję pierwszej spółgłoski
	bool f=1;	//czy dana spółgłoska jest pierwsza
	int nr; 	//pozycja pierwszej spółgłoski
	char first;	//przechowujemy spółgłoskę do podmiany
	
	for(int i=dl-1;i>=0;i--)
		{
			if(czy_spolgloska(napis[i]))
			{
				if(f)	//jesli wczytana spółgłoska jest ostatnia
				{		//to ją spamiętujemy
					nr = i;
					first = napis[i];
					f = 0;
				}
				else //podmiana
				{
					char pom = napis[i];
					napis[i] = first;
					first = pom;
				}	
			}
			
		}
		if(!f)
			napis[nr] = first;
}

int main()
{
	char napis[100];
	
	cout<<"Podaj napis do zaszyfrowania: ";
	cin>>napis;
	
	cout<<"Przed szyfrowaniem: ";
	cout<<napis<<endl;
	
	//szyfrujemy
	kodowanie(napis);
	
	cout<<"Szyfrogram: ";
	cout<<napis<<endl;
	
	//deszyfrujemy
	dekodowanie(napis);
	
	cout<<"Tekst jawny: ";
	cout<<napis<<endl;

	return 0;
}

Oczywiscie to są tylko dwa przykłady szyfrowania przestawieniowego. Można samemu spróbować wymysleć mniej lub bardziej złożony szyfr, który w jakis sposób (niewielki) zabezpieczy dane.