Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

cbrt - pierwiastek sześcienny


powrót

Funkcja zwraca wynik pierwiastkowania trzeciego stopnia (sześciennego) liczby rzeczywistej podanej jako jej argument.

Zastosowanie

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<cmath>
using namespace std;

int main()
{
	double a = 64; //ustawiamy wartosć na sztywno
	
	cout<<"Pierwiastek szescienny z liczby "<<a<<" wynosi: "<<cbrt(a)<<endl;
	
	cout<<"Pierwiastek szescienny z liczby 2 wynosi "<<cbrt(2)<<endl;
	
	double wynik = cbrt(8);
	
	cout<<"Pierwiastek szescienny z liczby 8 wynosi "<<wynik<<endl;
	
	cout<<"Podaj liczbę: ";
	cin>>a;
	
	cout<<"Pierwiastek szescienny z liczby "<<a<<" wynosi "<<cbrt(a)<<endl;
	
	cout<<"Po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku: "<<
	setprecision(2)<<fixed<<cbrt(a);
	
	cin.ignore();
	cin.get();
	return 0;
}

Wejście i wyjście:

Pierwiastek szescienny z liczby 64 wynosi: 4
Pierwiastek szescienny z liczby 2 wynosi 1.25992
Pierwiastek szescienny z liczby 8 wynosi 2
Podaj liczbę: 10
Pierwiastek szescienny z liczby 10 wynosi 2.15443
Po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku: 2.15