Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

strcmp


powrót

strcmp - porównywanie ciągów znaków

int strcmp(const char *tablica1, const char *tablica2);

Funkcja zwraca:

  • 0 - gdy ciągi znaków są równe
  • 1 - gdy drugi ciąg jest dłuższy lub gdy leksykograficznie jest pierwszy
  • -1 gdy pierwszy ciąg jest dłuższy lub leksykograficznie jest pierwszy

Zadanie. Napisz program, który posortuje leksykograficznie (alfabetycznie) dwa wyrazy.

#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
	char tab1[] = "lokomotywa";
	char tab2[] = "lalka";
	
	if(strcmp(tab1,tab2)==1)
		cout<<tab2<<" "<<tab1<<endl;
	else
		if(strcmp(tab1,tab2)==-1)
			cout<<tab1<<endl<<" "<<tab2<<endl;
		else
			cout<<"Ciągi są równe"<<endl;

	return 0;
}

Wynik będzie następujący:

lalka lokomotywa