Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

strcpy


powrót

strcpy - kopiowanie zawartości tablicy do drugiej tablicy

char *strcpy(char* doTablicy, const char* zTablicy);

Funkcja kopiuje zawartość tablicy zTablicy do tablicy doTablicy. Pamiętajmy, że nie wolno wykonać zwykłego przypisania: doTablicy = zTablicy. Funkcja dodatkowo zwraca wskaźnik do tablicy doTablicy.

Prześledźmy przykład:

Zadanie. Napisz program, który skopiuje do tablicy A zawartość tablicy B i wykasuje zawartość tablicy B.

#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
	char zTablicy[] = "ala ma kota";
	char doTablicy[100];
	char *wsk = strcpy(doTablicy, zTablicy); //kopiowanie
	
	cout<<*wsk<<endl; //wyswietlenie pierwszego elementu tablicy doTablicy
	zTablicy[0]='\0'; //wykasowanie zawartości tablicy zTablicy
	
	cout<<"Zawartość tablicy doTablicy: "<<doTablicy<<endl;
	cout<<"Zawartość tablicy zTablicy: "<<zTablicy<<endl;
	
	return 0;
}

Out:

a

Zawartość tablicy doTablicy: ala ma kota

Zawartość tablicy zTablicy:

Aby kontynuować naciśnij dowolny klawisz . . .