Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

strlen


powrót

strlen - funkcja zwraca ilość znaków

int strlen (char *tablica_znakow);

Funkcja zwraca liczbę znaków tablicy przekazanej jako jej argument.

Zadanie. Napisz program, który określi, która tablica posiada więcej znaków.

#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	char tab1[] = "ala ma kota";
	char tab2[] = "ala nie ma kota";
	
	int ile1 = strlen(tab1); //przekazanie ilości znaków tablicy tab1 do zmiennej ile1
	int ile2 = strlen(tab2); //przekazanie ilości znaków tablicy tab2 do zmiennej ile2
	
	if(ile1>ile2)
		cout<<"tab1 składa się z większej ilości znaków\n";
	else
		if(ile1<ile2)
			cout<<"tab2 składa się z większej ilości znaków\n";
		else
			cout<<"tablice mają taką samą ilość znaków\n";

	return 0;
}

Wynik programu jest oczywisty.