Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki

  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • od 10 lat czynny egzaminator CKE
 • 19 lat doświadczenia w nauczaniu
 • 25 września 2023 — lekcja otwarta
 • czytaj więcej

strstr


powrót

strstr(zTablicy, szukanyciag) - funkcja zwraca wskaźnik na pierwsze wystąpienie ciągu szukanyciag.

char *strstr (const char * ciag_znakow, const char * szukany_spójny_podciag );

Funkcja szuka podciągu szukany_ciąg i ustawia wskaźnik na jego pierwszą literę.

Zadanie. Napisz program, który usunie z ciągu "Ala ma kota ma" wszystko co poprzedza ciąg "ma".

#include<cstring>
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{
 char ciag[] = "Ala ma kota ma", *pom;
 
 pom = strstr(ciag, "ma"); //ustawienie wskaźnika na 5 znak w ciągu "ciag"
 
 cout<<pom<<endl; 
	
 return 0;
}

Out:

ma kota ma