Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

strstr


powrót

strstr(zTablicy, szukanyciag) - funkcja zwraca wskaźnik na pierwsze wystąpienie ciągu szukanyciag.

char *strstr (const char * ciag_znakow, const char * szukany_spójny_podciag );

Funkcja szuka podciągu szukany_ciąg i ustawia wskaźnik na jego pierwszą literę.

Zadanie. Napisz program, który usunie z ciągu "Ala ma kota ma" wszystko co poprzedza ciąg "ma".

#include<cstring>
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{
  char ciag[] = "Ala ma kota ma", *pom;
  
  pom = strstr(ciag, "ma"); //ustawienie wskaźnika na 5 znak w ciągu "ciag"
  
  cout<<pom<<endl; 
	
  return 0;
}

Out:

ma kota ma