Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

string: append()


powrót

Przeznaczenie

Metoda append(string) dodaje na koniec stringa ciąg podany jako jej argument. Odwołujemy się do niej za pomocą operatora ".".

Przykład

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
	
	string tekst1("Ala "), tekst2;
	
	//wstawienie ma do stringa nr 2
	tekst2.insert(0,"ma "); 
	
	//dodanie tekst2 do tekst 1
	tekst1.append(tekst2); //Ala ma
	
	//dodane tekstu kota!
	tekst1.append("kota!"); //Ala ma kota!
	
	cout<<tekst1;
	
	return 0;
}

Wyjście:

Ala ma kota!