Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

string: clear()


powrót

Przeznaczenie

Metoda clear() czyści zawartość obiektu klasy string. Odwołujemy się do niej za pomocą operatora ".".

Przykład

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
	
	string tekst("Ala ma kota!!!");
	
	cout<<tekst<<endl; //wyswietli się: Ala ma kota!!!
	
	tekst.clear(); //czyscimy tablicę
	
	cout<<tekst; //nic się nie wyswietli
	
	return 0;
}