Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

string: copy()


powrót

Przeznaczenie

Metoda copy() kopiuje pewien spójny podciąg ze zmiennej typu string do tablicy znaków, jednocześnie zwracając liczbę skopiowanych znaków. Metoda pobiera trzy argumenty: tablicę znaków, do której będzie kopiować podciąg, liczbę znaków do skopiowania oraz pozycję, od której zaczniemy kopiować. Odwołujemy się do niej za pomocą operatora ".".

Przykład

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	string tekst = "Ala ma kota";
	char tab[10];
	
	//skopiowanie słowa kota do tablicy tab
	//słowo kota ma 4 znaki i rozpoczyna się od 7 pozycji
	//(pozycję wyznaczamy licząc od 0)
	int liczba_znakow = tekst.copy(tab, 4, 7);
	
	tab[liczba_znakow] = 0; //zakończenie tablicy
	cout<<tab;
	cin.get();
	
	return 0;
}

Wyjście:

kota