Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

string: find()


powrót

Przeznaczenie

Metoda find() zwraca pozycję pierwszego wystąpienia frazy podanej jako argument lub zwraca wartość string::npoz w sytuacji, gdy fraza nie zostanie odszukanaWyliczanie pozycji jest rozpoczynane od zera. Odwołujemy się do niej za pomocą operatora ".".

Przykład

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

int main()
{
	string tekst = "Ala ma kota";
	string szukaj = "ma";
	
	int pozycja = tekst.find(szukaj);
	
	if(pozycja!=string::npos) //jesli znaleziono frazę "ma"
		cout<<"Znaleziono tekst \"ma\" na pozycji: "<<pozycja;
	else
		cout<<"Nie znaleziono";
	
	cin.ignore();
	cin.get();
	
	return 0;
} 

Wyjście:

Znaleziono tekst "ma" na pozycji: 4