Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

string: getline()


powrót

Przeznaczenie

Metoda getline() występuje w dwóch postaciach. Pierwsza wczytuje ciąg znaków do momentu napotkania znaku końca linii (enter) i ma postać:

getline( cin, string);

 

Funkcja ta pozwala wczytać także białe znaki takie jak spacje czy tabulatory.

Druga postać tej funkcji definiuje znak, do którego będzie wczytany ciąg znaków (zdefiniowany znak nie zostanie zapisany w zmiennej string). Funkcja ta wygląda następująco:

getline( cin, string, znak);

Przykład

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

int main()
{
	string tekst;
	
	//wczytanie calego wiersza do 
	//momentu napotkania znaku enter
	getline(cin, tekst);
	cout<<tekst<<endl;
	
	//wczytywanie ciagu znaków do momentu
	//napotkania znaku x
	getline(cin, tekst, 'x');
	cout<<tekst;
	
	cin.ignore();
	
	return 0;
}

Wyjście:

Nie ma co wypisywać
Ala ma kota