PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

string: pop_back()


powrót

Przeznaczenie

Metoda pop_back() usuwa ostatni znak ze zmiennej typu string zmniejszają jej rozmiar o 1. Odwołujemy się do niej za pomocą operatora ".".

Przykład

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
	
	string tekst("Ala ma kota!?");
	cout<<tekst<<endl;
	
	tekst.pop_back(); //usunięcie znaku ?
	tekst.pop_back(); //usunięcie znaku !
	
	cout<<tekst;
	
	return 0;
}

Wyjście:

Ala ma kota!?
Ala ma kota