UWAGA konkurs!
Mistrz Programowania

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na lekcję otwartą wrzesień 2023

string: resize()


powrót

Przeznaczenie

Metoda resize() zmienia wielkość tablicy string, czyli definiuje ile maksymalnie znaków może ona przechować. Odwołujemy się do niej za pomocą operatora ".".

Przykład

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
	
	string tekst("lokomotywa");
	cout<<tekst<<endl; //wypisanie słowa: lokomotywa
	
	tekst.resize(3); //zmiana wielkosci do trzech znaków
	cout<<tekst<<endl; //wypisanie słowa: lok
	
	//zwiększenie tablicy o cztery znaki i uzupełnienie jej znakiem !
	tekst.resize(tekst.size()+4,'!');
	cout<<tekst; //wypisanie słowa: lok!!!!
	
	return 0;
} 

Wyjście:

lokomotywa
lok
lok!!!!