Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

string: swap()


powrót

Przeznaczenie

Metoda swap() zamienia wartości dwóch stringów. Pierwszy string przyjmuje wartość drugiego, natomiast drugi pierwszego. Odwołujemy się do niej za pomocą operatora ".".

Przykład

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
	
	string tekst1("Ala ma kota"), tekst2("lokomotywa");
	cout<<tekst1<<" "<<tekst2<<endl;
	
	//zamiaana miejscami tekst1 z tekst2
	tekst1.swap(tekst2);
	
	cout<<tekst1<<" "<<tekst2;	
	
	return 0;
}

Wyjście:

Ala ma kota lokomotywa
lokomotywa Ala ma kota