Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Funkcje w C++


W tym artykule zostaną opisane funkcje w C++, oraz tematy pokrewne związane z nimi. Przedstawię następujące zagadnienia:

Funkcja to podprogram, który może być wykorzystywany wielokrotnie w naszej aplikacji. Funkcje wykorzystuje się do podziału dużego programu na mniejsze (mniejszy program jest łatwiejszy do implementacji - idea programowania strukturalnego) oraz do pisania funkcji, które często wykorzystujemy w naszej aplikacji, np. jeśli w naszym programie jakaś czynność jest wykonywana wielokrotnie, możemy ją napisać raz (w postaci funkcji) i w odpowiedniej sytuacji odwoływać się do niej.

 

Dev-C++ ma zaimplementowane własne funkcje, których definicje przechowywane są w różnych bibliotekach, np.:

  • rand() - zwraca pseudolosową liczbę całkowitą
  • strlen(ciąg_znaków) - zwraca liczbę znaków ciągu znaków przekazanego jako argument tej funkcji