Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Funkcja z wartością zwrotną


powrót

Wartość zwrotna funkcji oraz słowo return

Wartością zwrotną funkcji jest wygenerowana informacja, która jest przekazywana do dalszej obróbki. Typ tej danej wypisujemy przed definicją funkcji i jest ona zwracana za pomocą słowa kluczowego return:

typ_wyniku_funkcji nazwa(argumenty)
{
	//instrukcje funkcji
	//..........
	
	return wynik; //zwrócenie wyniku
}

Przeanalizujmy funkcję, która wyznaczy sumę cyfr zadanej liczby całkowitej. Zwracaną wartością będzie własnie ta suma. Informację tę w postaci wyniku można wykorzystać w dalszej części programu, np. wyświetlić ją na ekranie, sprawdzić czy ta suma jest parzysta lub czy mieści się w danym zakresie.

Przykład 1

Napisz program, który zwróci prawdę, jeśli dana osoba jest pełnoletnia lub fałsz w przeciwnym razie.

Rozwiązanie

#include <iostream>
using namespace std;

bool czy_peln(unsigned int wiek)
{
	if(wiek<18)
		return false;
	else
		return true;
}

int main()
{

	unsigned int wiek;
	cout<<"Podaj wiek: ";
	cin>>wiek;
	
	//funkcja czy_peln zwróci prawdę lub fałsz, 
	//równoważny zapis warunku czy_peln(wiel)==true
	if(czy_peln(wiek)) 
		cout<<"Jesteś osobą pełnoletnią!"<<endl;
	else
		cout<<"Nie jesteś osobą pełnoletnią!"<<endl;

	//wartość zwracanej wartosci można na przykład wyświetlić, 
	//lub przypisać do zmiennej
	cout<<"Funkcja zwróciła wartość: "<<czy_peln(wiek)<<endl;

	//przypisanie zwróconej wartości do zmiennej "x"
	bool x = czy_peln(wiek); 

	return 0;
}

Pamiętaj!

Po wywołaniu słowa kluczowego return, funkcja nie wykona operacji, które znajdują się poniżej tej instrukcji.