UWAGA konkurs!
Mistrz Programowania

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na lekcję otwartą wrzesień 2023

Projektowanie funkcji w C++


Zad. 3. Dla poniższych opisów funkcji zaproponuj typ oraz argumenty funkcji i jej nazwę:

  • Funkcja wypisuje relację, jaka zachodzi między dwiema liczbami całkowitymi (>,<,=)
  • Funkcja zwraca kod ASCII danego znaku
  • Funkcja rysuje trójkąt prostokątny, równoramienny, wypełniony określonym znakiem, np.:

Wejście

n = 3, znak = '*'

Wyjście

*

**

***

  • Funkcja określa odległość między dwoma punktami na płaszczyźnie kartezjańskiej

Rozwiązanie

  • Skoro funkcja, tylko wypisuje wartość, będzie typu void, aby zrealizować to zadanie, potrzebne będą dwie liczby typu int:

void relacja(int, int);

  • W tym przypadku pobierać będziemy znak, a zwracać liczbę:

int liczba_to_ASCII(char);

  • I znowu funkcja typu void, argumentem będzie liczba określająca długość boku, oraz znak, z którego będzie się składać figura:

void trojkat(int, char);

  • Funkcja zwróci liczbę rzeczywistą, argumentami będą cztery liczby rzeczywiste, określające współrzędne dwóch punktów:

float odleglosc(float, float, float, float);