Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Projektowanie funkcji w C++


Zad. 3. Dla poniższych opisów funkcji zaproponuj typ oraz argumenty funkcji i jej nazwę:

 • Funkcja wypisuje relację, jaka zachodzi między dwiema liczbami całkowitymi (>,<,=)
 • Funkcja zwraca kod ASCII danego znaku
 • Funkcja rysuje trójkąt prostokątny, równoramienny, wypełniony określonym znakiem, np.:

Wejście

n = 3, znak = '*'

Wyjście

*

**

***

 • Funkcja określa odległość między dwoma punktami na płaszczyźnie kartezjańskiej

Rozwiązanie

 • Skoro funkcja, tylko wypisuje wartość, będzie typu void, aby zrealizować to zadanie, potrzebne będą dwie liczby typu int:

void relacja(int, int);

 • W tym przypadku pobierać będziemy znak, a zwracać liczbę:

int liczba_to_ASCII(char);

 • I znowu funkcja typu void, argumentem będzie liczba określająca długość boku, oraz znak, z którego będzie się składać figura:

void trojkat(int, char);

 • Funkcja zwróci liczbę rzeczywistą, argumentami będą cztery liczby rzeczywiste, określające współrzędne dwóch punktów:

float odleglosc(float, float, float, float);