Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Przeszukiwanie wszerz (BFS)


powrót

W tym artykule zajmiemy się przeszukiwaniem grafu wszerz nazywanym w skrócie BFS (ang. Breadth-first search). Jest to drugi, zupełnie inny sposób przeszukiwania grafu. Do realizacji tego algorytmu wykorzystujemy kolejkę fifo. Zasada działania jest bardzo prosta i przyjemna w implementacji. Przeanalizujmy działanie na grafie przedstawionym poniżej.

przeszukiwanie wszerz

Działanie algorytmu

Załóżmy, że zaczynamy przeszukiwanie od wierzchołka numer 1. Wrzucamy go do kolejki i postępujemy z zasadą:

 • wrzucamy do kolejki wszystkie wierzchołki, które są z nim połączone. Kolejka teraz wygląda następująco:

$$1\ 2\ 5\ 9$$

 • następnie opuszczamy wierzchołek numer 1 usuwając go jednocześnie z kolejki:

$$2\ 5\ 9$$

 • teraz pobieramy następny element z kolejki - jest to wierzchołek numer 2
 • dodajemy wszystkie nieodwiedzone połączenia tego wierzchołka do kolejki, a więc wierzchołek 3 i 4:

$$2\ 5\ 9\ 3\ 4$$

 • wychodzimy z wierzchołka 2 usuwając go z kolejki i pobieramy następny jej element: 5 oraz wrzucamy do kolejki wszystkie nieodwiedzone połączenia z tym wierzchołkiem:

$$ 5\ 9\ 3\ 4\ 6\ 7\ 8$$

 • czynności te powtarzamy do momentu przejścia całego grafu:

bfs

Odwiedzenie wszystkich wierzchołków zakończy się w momencie, gdy kolejka będzie pusta. Przejście przez cały graf (odwiedzenie wszystkich wierzchołków) ma złożoność liniową, a dokładnie $$O(n + p)$$, gdzie n to liczba wierzchołków, natomiast p to liczba połączeń.

Iteracyjna implementacja przeszukiwania BFS:

//www.algorytm.edu.pl
#include<iostream>
#include<queue>
using namespace std;
 
struct graf{
 bool kolejka; //czy dodany do kolejki
 
 vector <int> polaczenia; //do przechowywania połączeń
 // dodatkowe opcje
}*w; 
 
void odwiedz(int n)
{
 //wykonaj jakies czynnosci
 //w przypadku odwiedzenia wierzcholka o numerze n
 cout<<"Odwiedzono wierzchołek o numerze: "<<n<<endl;
}
 
void BFS(int n)
{
 queue<int> kolejka;  //utworzenie kolejki fifo
 kolejka.push(n); //dodanie pierwszego wierzcholka do kolejki
 
 while(!kolejka.empty()) //dopóki jest cos w kolejce
 {
	 n = kolejka.front(); //pobranie pierwszego elementu w kolejce
  
   kolejka.pop(); //usuń pobrany element z kolejki
   odwiedz(n); //odwiedź go i zrób coś
   //oraz dodaj wszystkie jego nieodwiedzone i nie będące 
   //w kolejce połączenia do kolejki
   for(int i=0;i<w[n].polaczenia.size();i++)
    if(!w[w[n].polaczenia[i]].kolejka)
    {
     kolejka.push(w[n].polaczenia[i]);
     w[w[n].polaczenia[i]].kolejka = 1; //oznaczenie, że dodano do kolejki
     cout<<"Dodano do kolejki wierzcholek nr "<<w[n].polaczenia[i]<<endl;
    }
 }  
}
 
int main()
{
 cout<<"Podaj liczbę wierzchołków w grafie: ";
 int n, p, a, b;
 cin>>n;
 w = new graf [n+1];//przydzielenie pamięci na wierzchołki grafu
 //wczytanie wierzchołków grafu
 cout<<"Podaj liczbę połączeń: ";
 cin>>p;
 
 for(int i=0;i<p;i++)
 {
  cout<<"Podaj numery wierzchołków, które chcesz ze sobą połączyć: ";
  cin>>a>>b;
  w[a].polaczenia.push_back(b); //połączenie jest dwukierunkowe a-->b
  w[b].polaczenia.push_back(a); //b-->a
 }
 //przeszukaj graf
 BFS(1); //rozpoczynamy od wierzchołka o numerze 1
 
 delete [] w;
 return 0;
}

 Wejście:

10 11
1 2
2 3
3 4
2 4
1 5
1 9
9 10
5 6
5 7
5 8
8 10

Wyjście (pominięto tekst pomocniczy):

Odwiedzono wierzchołek o numerze: 1
Dodano do kolejki wierzcholek nr 2
Dodano do kolejki wierzcholek nr 5
Dodano do kolejki wierzcholek nr 9
Odwiedzono wierzchołek o numerze: 2
Dodano do kolejki wierzcholek nr 3
Dodano do kolejki wierzcholek nr 4
Odwiedzono wierzchołek o numerze: 5
Dodano do kolejki wierzcholek nr 6
Dodano do kolejki wierzcholek nr 7
Dodano do kolejki wierzcholek nr 8
Odwiedzono wierzchołek o numerze: 9
Dodano do kolejki wierzcholek nr 10
Odwiedzono wierzchołek o numerze: 3
Odwiedzono wierzchołek o numerze: 4
Odwiedzono wierzchołek o numerze: 6
Odwiedzono wierzchołek o numerze: 7
Odwiedzono wierzchołek o numerze: 8
Odwiedzono wierzchołek o numerze: 10

Przykładowe zadanie

Napisz program, który określi jaka jest najkrótsza droga między dwoma wierzchołkami grafu (mamy znaleźć minimalną liczbę wierzchołków, przez które należy przejść z wierzchołka A do wierzchołka B).

Wejście

W pierwszym wierszu podajemy dwie liczby np określające odpowiednio liczbę wierzchołków w grafie oraz liczbę połączeń między nimi (< 1001, < p ⋅p)

W kolejnych p wierszach po dwie różne liczby adefiniujące połączenie tych wierzchołków.

Następnie dwie liczby A B, gdzie A, B zawiera się w przedziale [1..n] i oznaczające numer startowego i końcowego wierzchołka.

Wyjście

Jedna liczba określająca minimalną liczbę przejść z wierzchołka A do lub napis "Brak polaczenia", jeśli połączenie nie istnieje.

Przykład

Wejście:

10 11
1 2
2 3
3 4
2 4
1 5
1 9
9 10
5 6
5 7
5 8
8 10
1 7

Wyjście:

2

Rozwiązanie

//wwww.algorytm.edu.pl
#include<iostream>
#include<queue>
using namespace std;
 
struct graf{
 bool kolejka; //czy dodany do kolejki
 
 vector <int> polaczenia; //do przechowywania połączeń
 int odleglosc; 	//odleglosc od poczatku
}*w; 
 
void odwiedz(int n)
{
 //wykonaj jakies czynnosci
 //w przypadku odwiedzenia wierzcholka o numerze n

}
 
int BFS(int n, int koniec)
{
 queue<int> kolejka;  //utworzenie kolejki fifo
 kolejka.push(n); //dodanie pierwszego wierzcholka do kolejki
 
 while(!kolejka.empty()) //dopóki jest cos w kolejce
 {
  n = kolejka.front(); //pobranie pierwszego elementu w kolejce
 	if(n == koniec) return w[n].odleglosc; //zwrócenie najkrótszej drogi
   kolejka.pop(); //usuń pobrany element z kolejki
   odwiedz(n); //odwiedź go i zrób coś
   //oraz dodaj wszystkie jego nieodwiedzone i nie będące 
   //w kolejce połączenia do kolejki
   for(int i=0;i<w[n].polaczenia.size();i++)
    if(!w[w[n].polaczenia[i]].kolejka)
    {
     kolejka.push(w[n].polaczenia[i]);
     w[w[n].polaczenia[i]].kolejka = 1; //oznaczenie, że dodano do kolejki
     w[w[n].polaczenia[i]].odleglosc = w[n].odleglosc + 1;
    }
 } 
 return -1; //brak polaczenia miedzy poczatkiem i koncem 
}
 
int main()
{
 	int n, p, a, b, koniec;
 	cin>>n>>p;
 	w = new graf [n+1];//przydzielenie pamięci na wierzchołki grafu
 
 	//wczytanie wierzchołków grafu
 	for(int i=0;i<p;i++)
 	{
  	cin>>a>>b;
  	w[a].polaczenia.push_back(b); //połączenie jest dwukierunkowe a-->b
  	w[b].polaczenia.push_back(a); //b-->a
 	}
 	cin>>n>>koniec; //wczytanie początkowego i końcowego wierzchołka
 	//przeszukaj graf
 	int wynik = BFS(n, koniec);
 	if(wynik==-1)
 		cout<<"Brak polaczenia\n";
	else
		cout<<wynik<<endl;
 
 	delete [] w;
 	return 0;
}