Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Instrukcja iteracyjna (pętle)


Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia instrukcji iteracyjnej, nazywanej także pętlą. Instrukcja ta polega na powtarzaniu pewnego ciągu instrukcji skończoną ilość razy. Oczywiście dany ciąg instrukcji można powtórzyć, bez korzystania z pętli, ale wyobraźmy sobie sytuacje, w której chcemy wyświetlić milion liczb. Wypisanie instrukcji, które wyświetliły by te liczby zajęłoby nam bardzo dużo czasu:

załóżmy, że na stworzenie instrukcji wypisującej 10 liczb, potrzebujemy 10 sekund, a więc dla miliona liczb potrzebujemy 100 000 sekund, czyli około 1667 minut = około 28 godzin, czyli nieco ponad doba. No cóż, trochę żmudne zadanie.

Dzięki instrukcjom iteracyjnym wykorzystujemy moc obliczeniową procesora, dzięki czemu na wykonanie powyższego zadania potrzebujemy kilkadziesiąt sekund.

Licznik pętli to pewna zmienna, która kontroluje zachowanie się pętli, określa ona ile razy zostanie powtórzony dany ciąg instrukcji. Nazwy liczników pętli najczęściej oznaczamy małymi literami: "i", "j", "k", .....

Pamiętaj, że licznik określa przejścia pętli, czyli musi to być liczba całkowita. Pętla nie może przecież wykonać się np. 2,2 razy!

W tej części witryny zostaną opisane następujące zagadnienia: