Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Pętla while


powrót

Budowa pętli while

Konstrukcja instrukcji iteracyjnej while jest znacznie prostsza od pętli for. Wyróżniamy tu tylko jedną część, w której definiujemy warunek lub warunki, od których zależy liczba powtórzeń pętli.

Pętla while wykonuje się tak długo, jak długo prawdziwy jest warunek (warunki) zapisany w nawiasie instrukcji while.

Część inicjacyjną licznika tworzy się najczęściej przed blokiem pętli, natomiast część operacyjna jest wykonywana wewnątrz pętli.

while(warunki)
{ //początek bloku pętli while

	//instrukcje powtarzane przez pętlę

} //koniec bloku pętli while

Warto także zauważyć, że pętla może nie uruchomić się ani razu (gdy od samego początku warunek (warunki) będzie fałszywy).

Zwróć uwagę, że niepoprawna konstrukcja pętli może spowodować jej zapętlenie (wykonywanie bez końca) np.:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i = 2;
	
	//warunek i==2 zawsze będzie prawdziwy
	while(i==2) //instrukcja while zapętli się
		cout<<"dwa\n";
	
	return 0;
}

Prześledźmy przykład ilustrujący działanie pętli while.

Przykład 1

Napisz program, który wyświetli n początkowych liczb naturalnych, gdzie n jest dodatnią liczbą całkowitą podaną na wejściu.

Rozwiązanie

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n;
	cout<<"Podaj ilość kolejnych liczb naturalnych do wyświetlenia: ";
	cin>>n;
	int i=0; //inicjacja licznika

	while(i<n)
	{
		cout<<i<<" ";
		i++; //operacja na liczniku
	}

	cout<<endl;

	return 0;
}