Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Po raz trzeci


Zad. 4. Napisz program, który przepisze liczby z wejścia na wyjście do momentu pojawienia się liczby 2 po raz trzeci.

Wejście

Nieokreślony ciąg liczb

Wyjście

Ciąg liczb spełniający kryteria zadania.

Przykład

Wejście:
1 2 3 4 5 2 1 3 4 2 1 2 3

Wyjście:
1 2 3 4 5 2 1 3 4 2

Rozwiązanie:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
int a=0, //zmienna będzie zliczać ilosć dwójek 
	b;	
    
while(cin>>b) //dopóki jest co wczytywać
{
	if(b==2) //jesli napotkamy na 2
		a++; //zwiększamy licznik
	
	cout<<b<<" ";
	
	if(a==3) //jesli po raz trzeci wystąpi 2
		break;	//wychodzimy z pętli
}
    
return 0;
}