Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Silnia z liczby n


Zad. 1. Napisz program, który wyznaczy silnię.

 

Rozwiązanie:

Dla dowolnej liczby naturalnej n, silnię wyznaczamy według następującego wzoru:

$$n ! = \left\{\begin{matrix} 1, & dla\ n = 0 \\ 1\cdot 2\cdot 3 ... \cdot n, & dla\ n>0 \end{matrix} \right.,$$

gdzie znak " ! " oznacza znak silni, np.

$$4 ! = 1\cdot2\cdot3\cdot4 = 24$$

$$6 ! = 1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6 = 720$$

 

Rozwiązanie

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	unsigned int n; //z tej liczby będziemy liczyć silnię
	long long silnia = 1; //ta zmienna będzie przechowywać wynik

	cout<<"Podaj n: ";
	cin>>n;

	for(int i=n;i>1;i--)
		silnia*=i; //lub silnia = silnia * i

	cout<<n<<"! = "<<silnia<<endl;

	return 0;
}