Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Ćwiczenia - instrukcja warunkowa


Ćwiczenie 1. Napisz program, który pobiera datę urodzenia oraz datę teraźniejszą i sprawdza czy osoba jest pełnoletnia.

Ćwiczenie 2. Napisz program, który wyznaczy miejsce zerowe funkcji liniowej (rozpatrz trzy przypadki).

Ćwiczenie 3. Napisz program, który policzy pole trójkąta ze wzoru Herona, uwzględniając czy z trzech podanych boków można stworzyć trójkąt.

Ćwiczenie 4. Napisz program, który stwierdzi, czy podany znak jest dużą literą, małą literą, cyfrą, czy innym znakiem.

Ćwiczenie 5. Podajemy trzycyfrową liczbę. Program sprawdza, czy ta liczba jest palindromem.

Ćwiczenie 6. Napisz program, który wyznaczy rozwiązania układu równań z trzema niewiadomymi metodą wyznaczników.

Ćwiczenie 7. Napisz program, który sprawdzi, czy wszystkie cyfry dwucyfrowej liczby są parzyste lub ich suma jest równa 5.

Ćwiczenie 8. Napisz program, który wystawi ocenę z testu. Użyj zagnieżdżonej instrukcji if - else

0 - 39 pkt - ocena niedostateczna
40 - 54 pkt - ocena dopuszczająca
55 - 69 pkt - ocena dostateczna
70 - 84 pkt - ocena dobra
85 - 98 pkt - ocena bardzo dobra
99 - 100 pkt - ocena celująca

 

Rozwiązania do ćwiczeń