PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na zajęcia

Olimpiada Informatyczna


W tej części portalu prezentowane będą zagadnienia rozszerzające wiedzę z programowania na poziomie rozszerzonym niezbędną, aby móc startować w Olimpiadzie Informatycznej.

Algorytmy Grafowe

Algorytmy Geometryczne

Algorytmy numeryczne

Struktury