Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Pliki tekstowe


Ćwiczenie 1. Napisz program, który pobierze z pliku promienie.txt promienie dwóch kół. Twoim zadaniem jest stworzenie tego pliku ręcznie (z poziomu systemu operacyjnego), następnie otwarcie tego pliku za pomocą C++ oraz wyznaczenie pól kół i zapianie wyników posortowanych rosnąco (najpierw mniejsze pole, następnie większe) do pliku wynik.txt.


Ćwiczenie 2. 
Napisz program, który pobierze z pliku dane.txt trzy liczby całkowite (plik dane.txt tworzymy ręcznie z poziomu systemu operacyjnego) wyliczy pole trapezu i wynik zapisze w pliku pole.txt. 

Ćwiczenie 3.  Stwórz plik dane.txt z poziomu systemu operacyjnego i wpisz do niego 5 liczb całkowitych. Otwórz ten plik z poziomu C++, pobierz wszystkie liczby i do pliku wynik.txt zapisz tylko te, których cyfra jedności kończy się na 0, 3, 8 lub 9.

Ćwiczenie 4. W pliku dane.txt znajduje się ciąg liczb zgodny ze specyfikacją wejścia. Napisz program, który wyznaczy sumę cyfr każdej z liczb i zapisze do pliku wynik.txt.

Wejście

W pierwszej linii jedna liczba naturalna dodatnia t określająca ilość zestawów danych.

Dla każdego zestawu jedna liczba należąca do przedziału [0..1015].

Wyjście

Dla każdego zestawu jedna liczba będąca sumą cyfr danej liczby.

Przykład

Wejście:
3
5
17
345

Wyjście:
5
8
12

Ćwiczenie 5. Napisz program, który wczyta dane z tego pliku, w którym znajdują się liczby całkowite i zapisze je do pliku wynik.txt odwrotnej kolejności.

Wejście

W pierwszym wierszu pliku znajduje się jedna liczba naturalna dodatnia n < 10000 określająca ilość liczb do wczytania.

W następnych n wierszach liczby naturalne.

Wyjście

Ciąg liczb wczytanych z pliku, zapisany w odwrotnej kolejności do pliku wynik.txt.

Przykład

Wejście:
5 1 2 3 4 54
Wyjście:
54
4
3
2
1