Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Pliki tekstowe


W tym artykule omówię komunikację języka C++ z plikami tekstowymi. Operacje na takich plikach odbywają się sekwencyjnie, co oznacza, że jeśli chcemy przeczytać coś ze środka pliku, musimy przeczytać wszystko to, co znajduje się przed.

Aby zacząć pracę, w pierwszej kolejności należy zdefiniować bibliotekę odpowiedzialną za odczyt i zapis danych do pliku:

#include <fstream>

W artykule opisano następujące zagadnienia: