PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na zajęcia z programowania

Serwis algorytm.edu.pl zaprasza na zajęcia z programowania

wakacje 2022, rok szkolny 2022/2023

więcej informacji pod adresem szkola-fraktal.pl

Pliki tekstowe


W tym artykule omówię komunikację języka C++ z plikami tekstowymi. Operacje na takich plikach odbywają się sekwencyjnie, co oznacza, że jeśli chcemy przeczytać coś ze środka pliku, musimy przeczytać wszystko to, co znajduje się przed.

Aby zacząć pracę, w pierwszej kolejności należy zdefiniować bibliotekę odpowiedzialną za odczyt i zapis danych do pliku:

#include <fstream>

W artykule opisano następujące zagadnienia: