Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Metoda is_open()


powrót

Czy udało się otworzyć plik?

Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji na pliku, warto upewnić się, że został on prawidłowo otwarty. Plik może zostać nieotwarty z wielu powodów np. jeśłi:

  • podamy nieprawidłową ścieżkę do pliku
  • plik jest używany przez inny program
  • brak dostępu
  • plik nie istnieje
  • itp.

Do skontrolowania tej czynności służy metoda o nazwie is_open(). Zwraca ona true, jeśli plik został otwarty i false w przeciwnym razie.

Przykład.

#include<iostream>
#include<fstream>

using namespace std;

int main()
{
	int a, b;
	ifstream odczyt("dane.txt");
	
	if(odczyt.is_open())
	{
		odczyt>>a>>b;
		cout<<"Suma wczytanych liczb wynosi: "<<a+b;
		cin.get();
		odczyt.close(); //zamknięcie pliku
	}
	else
		cout<<"Nie udało się otworzyć pliku";
	
	return 0;
}