Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Przeciążanie operatora +


Zad1. Napisz program, który przeciąży operator dodawania w taki sposób, aby podane minuty z jednego obiektu i drugiego zamieniały się na godziny i minuty wypisywane przez metodę wypisz(). Stwórz dwie wersje funkcji operatorowej:

 • obiekt + obiekt
 • obiekt + liczba naturalna
#include<iostream>
using namespace std;

class klasa{
   public:
       klasa(int A){min = A;} //konstruktor, który pobiera ilość minut do obkiektu
       
       void operator+(klasa A) // obiekt + obiekt
       {
         min += A.zwroc();
       }  
       void operator+(int A) // obiekt + liczba
       {
         min += A;
       }
       
       int zwroc(){return min;} //zwraca ilość minut przechowywanych w zmiennej min
   
       void wypisz()
       {
         cout<<min/60<<" h "<<min%60<<" min"<<endl;
       }
   private:
      int min;       
}; 
int main()
{
  klasa A(12), B(100); 
  A + B; 
  A.wypisz();
  
  return 0;
}
Out: 1 h 52 min